Pluzhnyk_Serhiy_1989

414

290

355 82

Pluzhnyk_Serhiy_1989

Результаты

Россия 118 8 618 место
Англия 49 3 807 место
Франция 58 612 место
Голландия 51 583 место
Чемпионшип 86 773 место
Турция 52 121 место