Etozhesus

без команды

3 230

0

705

Etozhesus

Результаты

Лига чемпионов (ГЭ) 339 2 482 место
Лига чемпионов 132 2 969 место
Лига Европы (ГЭ) 164 3 021 место
Англия 1 534 1 394 место
Италия 1 061 3 841 место
Чемпионшип 0 2 341 место